2012年4月5日星期四

Tarikh Berkaitan Pemarkahan Pelajar


MINGGU
                                         PROSES
MINGGU KE-10
(29/4 - 5/5)
MINGGU AKHIR PENGHANTARAN TUGASAN
MINGGU KE-11 & KE-12
(6/5 - 19/5)
MARKAH AKAN DIPAPARKAN
MINGGU KE-13 & KE-14
(20/5 - 1/6)
RAYUAN PEMBETULAN MARKAH 
(JIKA BERKAITAN)
AKHIR MINGGU KE -14
(2/6)
SISTEM PEMARKAHAN DITUTUP

没有评论:

发表评论