2012年2月29日星期三

第三学期小学华文组时间表

17/3/2012星期六
KRP3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah
KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak

18/3/2012
星期日
KBK3073 Kanak-kanak Berkeperluan Khas
BCK3093 Kemahiran dan Kecekapan Menulis

21/4/2012
星期六
KRP3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah
KAE3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak

22/4/2012
星期日
KBK3073 Kanak-kanak Berkeperluan Khas
BCP3083 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah

19/5/2012
星期六
BCK3093 Kemahiran dan Kecekapan Menulis
BCP3083 Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah

2012年2月22日星期三

Jadual Tutorial

JADUAL TUTORIAL SEK RENDAH & MENEGAH KOHORT 2 SEMESTER 2 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (FEB-JULAI 2012)
 K2-M1 K2-M1 K2-M1 2 MAC 3 MAC 4 MAC 6 APRIL 7 APRIL 8 APRIL 11 MEI 12 MEI 13 MEI
* K2-M1 ¨C Kohort 2 minggu pertama

JADUAL TUTORIAL SEK RENDAH & MENEGAH KOHORT 3 SEMESTER 1 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (FEB-JULAI 2012) 
K3-M1 K3-M1 K3-M1 2 MAC 3 MAC 4 MAC 6 APRIL 7 APRIL 8 APRIL 11 MEI 12 MEI 13 MEI
*K3-M1 ¨C Kohort 3 minggu pertama

JADUAL TUTORIAL SEK REN & MENEGAH KOHORT 1 SEMESTER 3 PPG PJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 (FEB-JULAI 2012) 
K1-M3 K1-M3 K1-M3 16 MAC 17 MAC 18 MAC 20APRIL 21 APRIL 22 APRIL 18 MEI 19 MEI 20 MEI
* K1-M3 ¨C Kohort 1 minggu ke 3

Kuliah pada hari Jumaat dan Sabtu ¨C negeri Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan
Kuliah pada hari Sabtu dan Ahad ¨C negeri-negeri lain