2011年10月6日星期四

Kesalahan Bahasa Papan Tanda

Kata Hubung DAN mesti terketak di antara ikan dan burung.

Keriting - Kerinting

Kosmetic - Kosmetik

Perabut - Perabot

Kesalahan penggunaan imbuhan MEM

没有评论:

发表评论